Измервателни уреди - Устройство за откриване на пори